ความสามารถในการสังเคราะห์นาโนอัลลอย

ระบบต้นแบบสำหรับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วทีมงานได้ตรวจสอบโลหะผสมทองแดงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการลดคาร์บอนมอนอกไซด์การเร่งปฏิกิริยาด้วยไฟฟ้าของการลดคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ก๊าซเรือนกระจกและพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมี

ทองแดงอยู่ในระดับเดียวกับอิเล็กโทรคาทาลิสที่มีแนวโน้มมากที่สุดซึ่งผลักดันให้การลดคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์นาโนนาโนอัลลอยที่หลากหลายอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างที่เหมือนกันทำให้เราสามารถทำการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติใน COR และระบบตัวเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ กลยุทธ์การสังเคราะห์แบบไม่สมดุลสามารถขยายไปยังระบบ bimetallic หรือโลหะออกไซด์อื่น ๆ ได้เช่นกัน ด้วยการใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่องปัญญาประดิษฐ์วิธีการสังเคราะห์แบบใหม่จะทำให้การคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและการออกแบบที่มีเหตุผลเป็นไปได้